Badania

Promujemy aktywny tryb życia i ekologiczny środek transportu jakim jest rower

Nasze badania jakościowe i ilościowe dotyczące środowisk rowerowych, bezpieczeństwa rowerzystów oraz ich preferencji są kluczowym narzędziem pozyskiwania danych i wiedzy na temat świata rowerów.

Dzięki naszym badaniom dowiesz się, jakie są potrzeby rowerzystów, jakie obszary wymagają usprawnień, oraz jakie inicjatywy można wprowadzić, aby uczynić jazdę na rowerze bardziej dostępną i bezpieczną. Nasza oferta badawcza obejmuje:

  • Ankiety i wywiady: Przeprowadzamy badania ankietowe oraz wywiady, aby poznać opinie i doświadczenia rowerzystów, a także pozyskać informacje zwrotne od społeczności rowerowej.
  • Analiza danych: Przetwarzamy dane z liczników rowerowych, kamer i innych źródeł, aby zrozumieć ruch rowerowy i potencjalne obszary problematyczne.
  • Oceny infrastruktury: Przeprowadzamy oceny jakości ścieżek rowerowych, dróg oraz innych elementów infrastruktury rowerowej.

Nasze badania dostarczają solidnych podstaw dla podejmowania decyzji i rozwijania projektów związanych z rowerami.