Audyty

Promujemy aktywny tryb życia i ekologiczny środek transportu jakim jest rower

Nasze audyty to narzędzie służące do oceny miejsc przyjaznych rowerzyście i rozwiązań cyclist-friendly. Pomagamy zidentyfikować obszary, gdzie można wprowadzić ulepszenia i poprawić jakość środowiska rowerowego. Nasze usługi audytowe obejmują:

  • Audyty rowerowni: Pomagamy w ocenie i poprawie jakości rowerowni, zarówno tych publicznych, jak i prywatnych, w tym stojaków rowerowych i innych udogodnień.
  • Audyty dróg i infrastruktury: Przeprowadzamy ocenę istniejących dróg i ścieżek rowerowych, identyfikując miejsca, gdzie konieczne są ulepszenia.
  • Audyty bezpieczeństwa: Skoncentrowani jesteśmy na badaniu bezpieczeństwa rowerzystów w danym obszarze i proponowaniu środków zaradczych.

Nasze audyty pomagają społecznościom i organizacjom tworzyć bardziej przyjazne środowisko dla rowerzystów.