Akcja Teraz Rower

Promujemy aktywny tryb życia i ekologiczny środek transportu jakim jest rower

Akcja Teraz Rower

Z roku na rok rośnie liczba rowerzystow w naszym kraju.  Z tego powodu nasze stowarzyszenie chce rozpocząć ogólnopolską akcję „TERAZ ROWER!”. Celem akcji jest propagowanie roweru jako ekologicznego środka transportu, zachęcenie społeczeństwa do prowadzenia aktywnego trybu życia, promowanie turystyki rowerowej oraz zachęcanie do tworzenia nowych inicjatyw rowerowych.

To jedyna taka akcja! Podchodzi ona do problemu wieloaspektowo. Nasze działania skierowane są zarówno do kierowców, rowerzystów  jak i przedsiębiorców. Akcja ma wpłynąć na lepsze traktowanie rowerzystów przez kierowców,  na lepsze przystosowanie miejsc pracy  i puntów usługowych  dla rowerzystów  oraz zerwać ze stereotypem, że rower to środek komunikacji dla tych których nie stać na samochód.

 

GŁÓWNE CELE AKCJI:

Propagowanie ekologicznego środka transportu jakim jest rower;

Zachęcanie do prowadzenia aktywnego trybu życia;

Promowanie turystyki rowerowej;

Zachęcenie do tworzenia nowych inicjatyw rowerowych;

Zwrócenie uwagi na zagrożenia ze strony kierowców.

 

Więcej na www.terazrower.pl