„Let’s Enjoy the Game” czyli jak uczyć się za pomocą gier?

Promujemy aktywny tryb życia i ekologiczny środek transportu jakim jest rower

„Let’s Enjoy the Game” czyli jak uczyć się za pomocą gier?

Co myślicie o grach? Czy można czegoś dzięki nim nauczyć?
“Let’s Enjoy the Game” tak nazywało się szkolenie dla trenerów, które odbyło się w miejscowości Irun w Hiszpanii. 
Jeden z naszych członków miał okazję uczestniczyć w tym projekcie wraz z uczestnikami z Cypru, Włoch, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Łotwy, Ukrainy i Hiszpanii. Głównym celem, projektu było zdobycie nowego doświadczenia w zakresie gier symulacyjnych. Uczestnicy zdobyli też nową wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania własnych gier i symulacji edukacyjnych. Gry symulacyjne zostały stworzone z myślą o rozwiązywaniu lokalnych a także międzynarodowych problemów społecznych. Szkolenie przyczyniło się również do pogłębionego dialogu pomiędzy krajami Unii Europejskiej i wschodnimi krajami partnerskimi .

What you thing about games? Can you learn something by plays games?
“Let’s Enjoy the Game” that was a title of Training of Trainers that took place in Irun, Spain.
Our member Piotr participated with other 20 youth workers from  Cyprus, Italy, Moldavia, Poland ,Russia, Romania, Latvia, Ukraine and Spain.
May  goal of the project was to bring new experiences in a seminar about simulation games. The participants learned about various methods of simulation games and they also got new skills to create their own simulation game.  The simulation games designed by participants were used in different aspects of local /international problems and included all permanent priorities. With this they also contributed to a dialogue between two EU-countries and the
eastern partner countries.

 

Szkolenie organizowane było dzięki współpracy z o Organizacją SFERA, ABARKA 
w ramach programu Erasmus +