Pruszkowska Masa Krytyczna

 Organizujemy Pruszkowską Masę Krytyczną o charakterze protestacyjnym. Pisaliśmy pisma, petycje, artykuły… ale nic to nie dało w nowym budżecie pojawiły się tylko kilka małych fragmentów ścieżek wzdłuż remontowanych ulic.  Czas więc przejść do działania i zaproponować nasze pomysły. 

Pruszkowska Masa Krytyczna – to pokojowa manifestacja rowerzystów, którzy chcą zwrócić uwagę władz i mieszkańców miasta na zwykle ignorowanych rowerzystów. Wydarzenie polega na wspólnym przejeździe przez miasto jak największej ilości rowerzystów. Pruszkowscy sympatycy rowerów już 25 marca będą upominali się o przywiązywanie większej uwagi do infrastruktury rowerowej i potrzeb kolarzy naszym mieście.

Rower jest ekologicznym środkiem transportu, nie tworzy korków nie zajmuje dużo miejsca na parkingu i pozytywnie wpływa na zdrowie, może się okazać rozwiązaniem na wiele problemów z jakim spotyka się nasze miasto. Warto zwracać uwagę na bezpieczeństwo i komfort rowerzystów. Obecna infrastruktura pozostawia wiele do życzenia, drogi dla rowerów nie są ze sobą połączone często są wyboiste i niebezpieczne, w mieście brakuje bezpiecznych parkingów rowerowych i rozwiązań ułatwiających jazdę rowerzystom.

Podczas Pruszkowskiej Masy Krytycznej, wręczymy władzą miasta i powiatu petycje podpisane przez uczestników manifestacji, w których zawarte będą nasze postulaty dotyczące poprawy warunków dla cyklistów. Pragniemy też zwrócić uwagę mieszkańców i kierowców na nasze problemy pokazując tym samym, że rower może  być efektywnym środkiem transportu na co dzień a nie tylko sposobem na rekreację.

 

Masa Krytyczna zacznie się o godzinie 17:30 od podpisywania petycji – Przy Pałacu Ślubów (plac Jana Pawła II) w poniedziałek 25 marca.

(Miejsce i godzina mogą ulec zmianie) 

trasa przejazdu:

Nie stawiamy wygórowanych oczekiwań, nie mamy zamiaru krytykować  urzędników za każde działanie. Chodzi nam tylko o poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy.   Rowerzystów jest coraz więcej a korki są coraz dłuższe w mieście brakuje miejsc parkingowych, rower jest świetną alternatywą którą trzeba wspierać i rozwijać. Przez ostatnie lata w Pruszkowie powstają tylko nowe osiedla, hale magazynowe a zapomina się o tym, że miasto powinno być przyjemne dla mieszkańców.

Chcemy pokazać, że nas rowerzystów jest w mieście dużo, że można rozwiązać problemy rowerzystów wystarczy  tylko chcieć!

Wstępnie wydarzenie ogłaszamy na 25 Marca, ale termin jest jeszcze do ustalenia. Wszystkie osoby które są chętne do pomocy przy organizacji wydarzenia prosimy o kontakt zdrowyrower@gmail.com

 

 Treść petycji która chcemy przekazać władzom miasta i powiatu:

 

My, niżej podpisani mieszkańcy Pruszkowa i okolic chcemy, żeby Pruszków stał się miastem przyjaznym dla rowerzystów. Przestaliśmy traktować rower wyłącznie jako środek rekreacji i coraz więcej z nas codziennie dojeżdża rowerem do pracy, szkoły, na zakupy oraz spotkania ze znajomymi. W dobie rosnących kosztów eksploatacji samochodów i problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego rower stał się dla nas szybkim i ekonomicznym środkiem transportu.

Niestety, obecny stan infrastruktury rowerowej nie spełnia naszych oczekiwań, ponieważ drogi rowerowe są często niefunkcjonalne, a nawet niebezpieczne. Nawierzchnia z kostki bitumicznej jest przeważnie nierówna, co znacznie pogarsza komfort i bezpieczeństwo jazdy. Przeszkodą są również znaki i słupy zajmujące przestrzeń ścieżek rowerowych.

Zwracamy się do Pana z prośbą o uwzględnienie potrzeb rowerzystów, o poprawę istniejącej infrastruktury oraz o budowę nowych udogodnień  poprawiających komfort i bezpieczeństwo cyklistów w Pruszkowie.

 

Nasze postulaty:

1. Remont istniejących już ścieżek rowerowych poprzez zastosowanie nawierzchni bitumicznych i oddzielenie ich od chodników.

2. Konsultowanie z społecznością lokalną i organizacjami społecznymi założeń i projektów przebudów dróg publicznych w Pruszkowie
3. Opracowanie programu rozwoju ruchu rowerowego dla Pruszkowa, jako dokumentu będącego podstawą do tworzenia bezpiecznej, funkcjonalnej i przyjaznej użytkownikom sieci rowerowej.  

Dokument ten powienien obejmować realizację ciągów rowerowych łączących najważniejsze miejsca w naszym mieście, i umozwiliwjących wykorzystanie roweru w codziennych podróżach lub dojazdach.

4. Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych do wysokości 0 cm

5. Zadaszone parkingi rowerowe, z monitoringiem i bezpiecznymi stojakami typu Sheffiled (odwrócone „U”) w strategicznych miejscach naszego miasta, tj. przy stacji PKP, stacji WKD Pruszków, Pałacyku Sokoła, Pałacu Ślubów, Urzędzie Miasta.  W pierwszej kolejności należy skupić się stacjach i  przystankach kolejowych w celu utworzenia przy nich prakingów typu Bike&Ride.
6. Działania miękkie (kontrapasy,  ciągi pieszo-rowerowe, usuwanie usterek na istniejących drogach rowerowych, uspokajanie ruchu), a także w okresie zimowym większa dbałość o odśnieżanie rowerowych ciągów komunikacyjnych.

Realizacja powyższych zadań sprawi, że poruszanie się rowerem w naszym mieście stanie się bezpieczniejsze, szybsze i bardziej komfortowe. Mając do dyspozycji  infrastrukturę rowerową na wysokim poziomie, więcej mieszkańców naszego miasta przesiądzie się na rowery, zaś Pruszków uzyska następujące korzyści:

– zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego, a co za tym idzie, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz natężenia hałasu,

– osoby, które muszą poruszać się samochodami zyskają więcej wolnych miejsc parkingowych, co jest szczególnie ważne w perspektywie powstania stref płatnego parkowania,

– mieszkańcy, którzy przesiądą się na rowery będą zdrowsi i bardziej zadowoleni,

– rowerzyści ożywią centrum naszego miasta, ponieważ są dobrą grupą klientów dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w jego obrębie,

– usytuowanie miasta sprawia, że będzie miejscem przejazdu wielu rowerzystów z Warszawy, którzy doceniają walory zielonych terenów otaczających Pruszków,

– duża ilość rowerzystów w mieście poprawi wizerunek Pruszkowa i będzie elementem jego spójnego obrazu jako miasta przyjaznego rowerzystom. Jest tu tor kolarski i wiele atrakcyjnych dla rowerzystów terenów.

 

Pisali o nas:
REGIO-MEDIA
WPR24 – czytaj